Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Najważniejszymi celebracjami liturgicznymi bez wątpienia są sakramenty. Jak doskonale wiemy, Kościół wymienia siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię, pokutę i po­jednanie, namaszczenie chorych, święcenia i małżeństwo.