Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.” (Mk 16,15-16)Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej Parafii
w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godz. 12:00.

Jakie kroki należy podjąć przed chrztem swojego dziecka:

1. Przed przyjściem do kancelarii należy wybrać matkę i ojca chrzestnego oraz znać ich dane: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, data i miejsce ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania.

2. Przynajmniej jedno z rodziców udaje się do kancelarii parafialnej wraz ze świadectwem urodzenia dziecka.

3. W kancelarii zostają spisane najważniejsze dane dziecka i rodziców oraz zostają ustalone szczegóły chrztu. Informacje te po chrzcie zostanę wpisane do Księgi Chrztów.

4. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej Parafii są zobowiązani przedstawić zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenia takie wydaje kancelaria zamieszkałej przez nich parafii.

5. Rodzice i chrzestni powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty, by móc w pełni uczestniczyć w Mszy św., podczas której zostanie udzielony sakrament chrztu ich dziecku.

Warunki, jakie musi spełniać rodzic chrzestny (Kan. 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego):

– ukończony 16 rok życia

– przyjęty sakrament bierzmowania

– zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, że jest osobą wierzącą i praktykującą (osoby mieszkające poza naszą Parafią)

– osoba, która nie żyje w związku niesakramentalnym, konkubinacie, czy też w tzw. związku partnerskim.

Prawo kościelne wymaga jednego chrzestnego, zaś utrwalona tradycja zaleca wybrać chrzestnego ojca i matkę.

Decyzję o dopuszczeniu do sprawowania funkcji chrzestnego podejmuje duszpasterz Parafii rzeczywistego miejsca zamieszkania kandydata, dotyczy to również osób mieszkających za granicą (adres zameldowania nie ma znaczenia). Bezwzględnie konieczne jest osobiste spotkanie kandydata z duszpasterzem.