Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" /KKK 1601/

 
 

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa dzieli się na dwa etapy: przygotowania bliższego i dalszego. W ramach przygotowania dalszego para narzeczonych jest zobligowana do uczestnictwa w Kursie Przedmałżeńskim organizowanym przez Parafie, bądź Duszpasterstwa Akademickie zgodnie z zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski. Zakończenie kursu jest potwierdzone certyfikatem, który jest jednym z dokumentów niezbędnych przy przygotowaniu bliższym. Kurs małżeński nie ma “daty ważności” jednak dla dobra narzeczonych powinien się odbyć nie dalej niż rok od daty zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

 

 

Przygotowanie bliższe do Sakramentu Małżeństwa

1. Powinno się odbywać w kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.

2. W Kościele Katolickim o przynależności do danej parafii decyduje rzeczywiste miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Stały meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia.

3. Przygotowanie bliższe powinno się rozpocząć nie wcześniej jak 6 miesięcy przed datą ślubu (ze względu na datę ważności dokumentów).

4. Na około 2,5 miesiąca przed datą ślubu w kancelarii parafialnej jest spisywany tzw. protokół przedmałżeński. W spisaniu protokołu uczestniczą oboje narzeczeni, aby mógł być spisany są konieczne są następujące dokumenty:

a) dowody osobiste narzeczonych 

b) potwierdzenie przyjęcia chrztu i bierzmowania narzeczonych zawarte w metryce chrztu, którą otrzymuje się w parafii chrztu

c) świadectwo szkolne z ostatnią uzyskaną oceną z religii

d) potwierdzenie ukończenie kursu przedmałżeńskiego

e) certyfikaty z USC potwierdzające możliwość zawarcia ślubu konkordatowego

5. Przy ślubie są wymagani dwaj świadkowie urzędowi, wybierani przez narzeczonych. Muszą to być osoby dorosłe, które potwierdzą swoją tożsamość przed kapłanem w dniu ślubu, a ich dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, adres), muszą być podane przez narzeczonych przy spisywaniu protokołu małżeńskiego.

6. W rezultacie spisania protokołu małżeńskiego, narzeczeni otrzymują tzw. zapowiedzi przedmałżeńskie, które muszą być wygłoszone przez trzy kolejne niedziele w parafiach zamieszkania narzeczonych.

7. Po dostarczeniu przez narzeczonych potwierdzenia wygłoszenia zapowiedzi uznaje się protokół małżeński za zamknięty, a narzeczonych przygotowanych do zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

 

 

UWAGA!

Jeśli ślub ma mieć miejsce poza parafią zamieszkania jednego z narzeczonych, konieczne jest poproszenie Księdza przygotowującego protokół małżeński o tzw. LICENCJĘ NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA i zgodę na takie małżeństwo do konkretnej parafii, w której miałby się taki ślub odbyć. Takie dokumenty wraz z certyfikatami z USC powinny być dostarczone do parafii ślubu nie później jak na tydzień przed planowaną uroczystością.